Els Casals

NOVETATS [20.06.20] - MESURES DE PREVENCIÓ

Les activitats previstes per aquest estiu han estat modificades i treballades per l'equip de direcció i l'equip de monitors/es que, previàment formats, han realitzat un protocol intern que garanteixi la prevenció, seguretat i salut de cada activitat.

Descarrega-te'l aquí.

REUNIÓ INFORMATIVA PER FAMÍLIES: DISSABTE 23 DE MAIG  A LES 17.00H

La reunió es pot tornar a visualitzar en el canal de Youtube

 

Som coneixedores de les grans aventures màgiques al Regne Unit, als Estats Units o al nord d’Europa; però mai haguérem imaginat que a Catalunya es troben els animals més fantàstics i extraordinaris del món. Éssers amb poders màgics que ens faran vibrar a grans i petits.

Molts d’aquests animals encara no han sigut estudiats i molt poques persones coneixen els misteris que amaguen. Amb l’obertura d’un centre màgic a Cerdanyola podrem conèixe’ls tots entre embruixaments i pocions.

 

Per tal de facilitar l’organització i funcionament del Casal es faran grups dividits segons la data de naixement del infants, aquests grups en serviran a l’hora de realitzar activitats. Principalment els infants estaran dividits en Petits (2016-2014), Mitjans (2013-2010) i Grans (2009-2002). En el cas de mitjans i grans estaran subdividits en dos per tal de facilitar la coordinació. 

A més a més, degut a la situació de la Covid19, com a mesura de seguretat, dins de cada grup d’edat es conformaran les anomenades Unitats de convivència. Segons l’establert per les autoritats aquests grups estaran composats d’un màxim de 10 infants o joves acompanyats/des d’1 monitor/a. Aquests grups seran unitats pròpies que realitzaran sempre les activitats del casal plegades.

 

L’horari base del Casa d’Estiu està comprés entre les 8h del matí i les 17h de la tarda. Dins d’aquest hi podem trobar diverses franges amb activitats, tallers, sortides i altres que varien segons el dia i la setmana. 

 

Les jornades normals* tindràn el següent esquema:

08:00h - 08.30h  Canguratge de matí 

08:30h - 09:00h  Entrada esglaonada

09:30h - 11.30h  Activitat 1

              11.30h  Pati - Temps Lliure (pot variar segons el grup d'edat)

12:00h - 13.30h  Activitat 2

              13:30h Cloenda Matins

        

14.00h - 15.00h Menjador

15.00h - 15.30h Pati - Temps Lliure

15.30h - 16.30h Activitat de Tarda 

              16.30h Cloenda Tardes

16.30h - 17.00h: Canguratge de tardes

 

*L’horari base és modificable depenent de l’activitat del dia. En cas de modificar horaris d’entrada o de sortida,

els monitors/es us ho faran saber amb anterioritat.

 CASAL DE MATINS 

De dilluns a divendres des de les 8.00h fins les 14.00h està comprés l’horari de Casal de matí on es realitzaran tota mena d’activitatsadaptades a les noves mesures per la Covid19: gimcanes, jocs de pistes, tallers, grans jocs… i molt més! Totes elles preparades per l’equip de monitors/es amb molta cura per a que cada dia sigui únic. Dins d’aquest horari podem trobar petites variacions segons les activitats que es proposen dins del Calendari d’activitats per a cada una de les setmanes. 

Cal portar: esmorzar, aigua, gorra i mascareta a la motxilla, tovalloa petita de mans.

Els infants hauran de portar sempre la seva mascareta a la motxilla en una bossa hermètica per utilitzar-la els dies que sortim fora del recinte o bé en casos de risc.

 

CANGURATGE

De 8.00h a 8.30h el Casal obre les portes al servei de canguratge a totes aquelles famílies que necessitin l’estona d’acollida per als infants i joves abans de l’inici del Casal. L’entrada del canguratge serà al Porxo (Petits), Pati Saltells per l'Avinguda d'Espanya (Mitjans) i Pati Saltells per la plaça dels Enamorats (Grans). Durant aquesta estona farem jocs, tallers i altres.

Aquest és un servei gratuït

ACOLLIDA

L’Acollida, amb la nova normativa de la Covid19 és farà de forma esglaonada. Entre les 8.30h i les 9.00h els infants aniran entrant al Porxo (Petits), al Pati del Saltells (Av. Espanya) (Mitjans) o bé al Pati del Saltells (Pl. Dels enamorats) (Grans). Cada un dels grups tindrà un horari d'entrada establert per tal d'evitar aglomeracions. Abans d’entrar hauran de guardar la mascareta (si en porten) a la motxilla, es farà la comprovació de símptomes i es rentaran les mans. Cada infant haurà d’anar a l’espai corresponent del seu grup de convivència.

LES ACTIVITATS

Totes les activitats que es realitzaran dins del Casal d’Estiu: gimcanes, jocs de pistes, tallers, grans jocs, concursos... es faran sempre amb els grups de convivència i respectant les mesures de seguretat i higiene proposades per les autoritats. L’equip de monitors/es de matins les estan preparant amb molta cura per fer de cada dia, un dia únic! 

TEMPS LLIURE - PATI

L’hora d’esmorzar i estona lliure es distribuirà de la següent manera: a les 10.00h (Petits), a les 10.30h (Mitjans 1), a les 11.00h (Mitjans 2) i a les 11.30h (Grans). És en aquest espai on treballem valors d’alimentació saludable i la sostenibilitat. Cada grup Cicle (Ex: 1r i 2n de Primària) tindrà un espai per fer l’estona d’esbarjo; a més a més hi haurà un espai delimitat per a cada grup de convivència (Ex: 2nA de Primària).

RECOLLIDA

L’horari de recollida estarà comprés entre la 13.30h i les 14h. Als Petits se’ls recollirà al Porxo i s’haurà d’entregar la Targeta de Recollida que es proporcionarà des del Casal. Als Mitjans se’ls recollirà al Pati del Saltells (Av. Espanya), i als Grans se’ls recollirà al Pati del Saltells (Pl. Dels enamorats), De la mateixa forma que a l'acollida, cada un dels grups tindrà un horari de sortida per evitar aglomeracions, entraran de forma esglaonada i en petits grups a recollir als infants a l’espai del seu grup de convivència.

Nota: En cas de que l’infant hagi de marxar abans de les 14h (amb causa justificada) caldrà passar per administració a signar conforme marxa. 

 

 CASAL DE TARDES 

El servei de menjador del Casal d’Estiu s’oferirà aquest any de nou des de la cuina de l’Escola Saltells. De dilluns a divendres a partir de les 14.00h i fins les 16.30h per a totes les famílies que així ho necessitin es farà el servei de menjador on els infants treballaran hàbits de menjador i on s’organitzaran activitats de tarda adaptades seguint les pautes del Covid19 també aplicades al casal de matins.

MENJADOR

El menjador, comprés entre les 14.00h i les 15.00h és l’espai per dinar dels infants i joves. Dins d’aquest servei disposem també de menús per diverses tipologies d’al·lèrgies.  

*Els dies d’excursió en el  servei de menjador quedarà inclòs el pícnic per l’excursió.

TEMPS LLIURE – PATI

Mentre tots els infants i joves acaben de dinar, conforme van sortint al Pati del Saltells, podran fer estona lliure sempre respectant els espais de cada grup i les distancies de seguretat. Un cop estiguin tots els infants i joves fora del menjadors s’iniciarà l’activitat.

ACTIVITATS TARDES

L’equip de Casal de tardes serà un equip propi de monitors/es que dirigiran, a més a més de l’estona de dinar, les activitats que es realitzaran a la tarda de 15.30h a 16.30h. Aquest equip, doncs, treballarà paral·lelament amb l’equip de monitors/es del matí per tal de garantir la continuïtat i el bon funcionament del Casal complet. De la mateixa manera que al Casal de matins, a les tardes les activitats es realitzaran amb els grups de convivència.

RECOLLIDA

L’horari de recollida serà a les 16.30h i s’allargarà fins les 17.00h amb canguratge per a aquelles famílies que ho necessitin, un cop acabada l’activitat de la tarda (es disposarà l'horari de recollida a les 15.00h per a aquelles famílies que ho solicitin). Les famílies entraran al Pati del Saltells (Av. Espanya) a buscar als infants a l’espai indicat.

 

En ambdues franges (matins i tardes), els/les Joves de 1r a 4t d’ESO, en cas de que la família ho autoritzi, podran marxar sols/es de l’activitat i/o recollir el germà/na

 

El Casal d’Estiu consta de 6 setmanes al llarg dels mesos estivals (22 de juny al 31 de juliol) i el Casal de setembre està composat per les 2 setmanes abans de començar el curs escolar (31 d’agost al 10 de setembre)

 

Dins de cada setmana podem trobar un gran ventall d’activitats úniques que se’ns dubte estaran plenes de màgia. 

EL CALENDARI D'ACTIVITATS ÉS UN ESBORRANY QUE POT VARIAR SEGONS LES MESURES I FASES SEGONS LA COVID 19

S'INICIARAN LES ACTIVITATS D'ESTIU A PARTIR DE LA FASE 3. MANTINDREM CONTACTE AMB ELS INSCRITS EN TOT MOMENT.

INFORMATIU DEL CASAL

Posem a la vostra disposició el nostre document informatiu on trobareu tota la informació necessària del calendari del Casal en versió imprimible, així com l’explicació de les activitats especials. Aquest informatiu també el podreu rebre en la secretaria del nostre cen

Piscina

Els dimarts (i en alguna ocasió dijous o divendres) marxem tots els grups a les piscines del Bosc Tancat. Dins de les instal·lacions és on passarem el matí sencer i seran els propis monitors/es els organitzadors dels jocs que s’hi facin, així com la vigilància juntament amb els socorristes dels infants dins de la piscina. Cada una de les edats té una piscina assignada adaptada a la seva alçada i les habilitats de natació. De P3 a P5 aniran a la piscina petita, de 1er a 4rt de Primària a la piscina mitjana i; de 5è en amunt a la piscina gran. Cal recordar que aquests dies la recollida es pot realitzar a les 13.00h directament a la piscina o bé de 13.30h a 14h al Casal (en cap cas a llarg del camí).

Cal portar: Mascareta, Samarreta verda de l’Esplai, esmorzar, aigua, banyador (posat), tovallola, xancletes, gorra, roba de recanvi i crema solar (gorro verd el grup de Petits amb possibilitat de comprar-lo al centre)

*Mitjans 2 (3er i 4rt de Primària) amb autorització prèvia de les famílies, podran anar a la piscina gran

Collserola

El divendres 26 de Juny tots els infants del Casal, des de P3 fins la ESO marxarem d’excursió a Collserola. Aquesta activitat estarà compresa entre les 9h del matí i les 16.30h (petits) i les 17h (Mitjans i Grans). Tant els recorreguts com les activitats estaran adaptades segons el grup d’edat i les seves necessitats. 

 

Cal portar: Mascareta, Samarreta verda de l'esplai, esmorzar, dinar i berenar; aigua, calçat còmode i gorra.

Xeringada

El dia 2 de Juliol i el 8 de Setembre tots els infants del Casal des de P3 fins la ESO farem l’activitat de la Xeringada, una activitat plena d’aigua i de colors que de ben segur no deixarà a ningú indiferent. L’horari de l’activitat serà el mateix que el de un dia Casal de matins (9h a 14h).

Cal portar: Xeringa, samarreta blanca, tovallola, roba de recanvi, esmorzar, gorra i aigua.

Acampades

Les acampades són activitats on els infants surten fora del recinte del Casal en horari de tarda per marxar a dormir fora un espai d’Acampada a Bellaterra. Aquestes estan compreses en l’horari de 18h de la tarda fins la recollida del Casal de l’endemà.

 • Acampada Petits (P3-P5); 28 de Juliol dins al Casal 

 • Acampada Mitjans 1 (1er a 2on de Primària): 7 de Juliol

 • Acampada Mitjans 2 (3er a 4rt de Primària): 8 de Juliol 

 • Acampada Grans 1 i 2 (5è a 6è): 21 de juliol

 • Acampada Grans 2 (ESO): 22 de juliol

 • Acampada Mitjans: 1 de setembre

 • Acampada Grans: 2 de setembre

Cal portar: Mascareta, Samarreta verda de l’Esplai, berenar, sopar, esmorzar, aigua, sac de dormir, màrfega, calçat còmode, loció antimosquits, lot i roba per l’endemà (revisar quina activitat hi ha) 

La Gran Excursió

El 10 de Juliol es realitzarà la Gran Excursió. Cada un dels grans grups de Casal (Petits, Mitjans i Grans) marxarà a fer una excursió diferent. L’horari d’entrada a Casal serà el mateix, tot i això, la recollida serà a les 19.30h (petits) i 20h (Mitjans i Grans).

 • Petits: Els grups compresos entre P3-P5 marxaran al Marineland.

 • Mitjans: Els grups compresos entre 1er-4rt de Primària marxaran a Illa Fantasia. 

 • Grans: Els grups compresos entre 5è de Primària i la ESO marxaran a Waterworld. 

Cal portar: Mascareta, Samarreta verda de l’Esplai, banyador, tovallola, xancletes, roba de recanvi, crema solar, gorra, esmorzar, dinar*, berenar i aigua. 

Festa del Sabó

El 14 de juliol es farà la Festa del sabó, una activitat lúdica pensada per totes les edats on els infants gaudiran de jocs d’aigua i on es realitzar activitats i tallers relacionats amb el sabó

Cal portar: esmorzar, aigua, banyador (posat), tovallola, xancletes i crema solar.

Macroactivitat

La macroactivitat és una activitat pensada per engrescar a totes les edats del casal a fer una activitat general. Aquesta es realitzarà el dia 22 de Juliol i quedarà gravada en vídeo per a que la puguem penjar a les nostres xarxes.

Cal portar: Samarreta verda de l’Esplai (a la motxilla), gorra, crema solar, esmorzar i aigua.

Aventura a Can Xammar + Sortida Familiar

El 24 de Juliol farem la una Excursió General a la casa de la Fundació, Can Xammar (Ametlla del Vallès). L’excursió està plantejada per fer activitats d’aventura i natura diverses amb els grups de petits, mitjans i grans. La recollida es farà de les 16.30 a les 17h al Casal. 

 

Cal portar: Mascareta, Samarreta de l’esplai, esmorzar, dinar* i berenar; aigua, gorra i calçat còmode.

*Aquells infants que tenen servei de menjador se’ls donarà pícnic. 

Aquesta excursió, per aquells infants i famílies que ho desitgin s’allargarà i es convertirà en la Sortida Familiar. Aquelles famílies que s’apuntin, l’activitat s'iniciarà divendres 24 de juliol a les 17.30h a les i durarà fins el dissabte 25 de juliol a les 16.30h .És una activitat pensada per a totes les famílies del Casal on farem un munt d’activitats i jocs familiars per acabar la festa amb un dinar plegats dissabte al migdia.

 

Preu Sortida Familiar: 13€ Infant | 16€ adult(inclou el transport en autocar)

Cal portar: Roba blanca (nit blanca), calçat còmode, roba per l’endemà i roba d’abric, pijama, sac de dormir o llençols, lot, loció antimosquits i sopar per compartir. 

Cloenda

A l’última setmana del Casal, el 31 de Juliol, es farà una activitat especial que estarà dividida en dos grans moments. Durant el matí i la primera part, els infants de Casal faran activitats d’acomiadament amb tot el seu grup de convivència. En la segona part hi podran participar les famílies i aquesta serà de les 13h a les 14h. [La realització o no de la segona part amb famílies dependrà de l’estat de la pandèmia del Covid19]

Cal portar: esmorzar, aigua i gorra.

Platja

El 10 de setembre es realitzarà la tradicional sortida a la Platja amb el Casal de Setembre on tots els infants hi podran participar. Cal remarcar que aquesta activitat finalitzarà a les 17.00h.

Cal portar: Samarreta verda de l’Esplai, banyador, tovallola, xancletes, roba de recanvi, crema solar, gorra, esmorzar, dinar*, i aigua. 

 

Ja tenim obertes les inscripcions al Casal d'Estiu 2020, que romandran obertes fins a esgotar totes les places! 

 

[Segons normativa del Covid19, la limitació de places esdevindrà cada setmana segons el grup d’edat (Ex: 4t de Primària) i la quantitat de grups de convivència (Ex: 4rtC); sempre respectant un màxim de 10 infants/Joves amb 1 monitor/a de referència] 

 

A continuació podeu trobar com reservar la vostra plaça pas a pas.

PAS 1: Abans de la inscripció. Abans de fer la inscripció caldrà haver-se llegit (recomanable) el protocol de la Covid19 i fer la recopilació de documentació a entregar (Model SEPA i Fotocopia de la TS)

 

PAS 2: Formalització de la Inscripció. De forma presencial les famílies podreu apropar-vos al centre a formalitzar la inscripció. Allà mateix us prendrem les dades i caldrà:

 • Signar la fitxa d’inscripció

 • Entregar documentació (SEPA i Fotocopia de la Targeta Sanitària)

 • Signar la Declaració de responsabilitat conforme s’és coneixedor/a del risc per la pandèmia del Covid19

 • Signar les autoritzacions de les excursions

 • Pagar, en el moment, una senyal de 15€ (amb targeta)

 

Només caldrà portar el SEPA i la Fotocopia de la TS en aquells casos que hagueu canviat de compte o bé sigui la primera vegada que l’infant s’apunta al Casal.

TRÀMITS

INSCRIPCIONS ONLINE TANCADES!

A partir del 15 de Juny les inscripcions es podran fer de forma presencial en els horaris establerts.

REQUISITS IMPRESCIDIBLES

Per poder-se inscriure’s al Casal caldrà tenir la Calendarització de vacunes al dia.

 

En cas de ser un infant risc dins del marc de la pandèmia del Covid19 caldrà notificar-ho al centre per valorar la situació. 

 

En cas de prendre algun medicament durant l’activitat caldrà entregar l’autorització de medicaments.

 

Des del Casal, posem a la vostra disposició diferents vies de comunicació per a que les famílies pugueu resoldre els vostres dubtes i fer les gestions pertinents de l’activitat.

ATENCIÓ PRESENCIAL

Del 25 de Maig al 18 de Juny l’horari de secretaria serà els dilluns i dimarts (16h a 19.30h); i els dimecres i dijous (10h a 13.30h) es destinarà aquest horari per realitzar els següents tràmits:

 • Signar la fitxa d’inscripció i la Declaració de responsabilitat

 • Inscripcions presencials

 • Entregar documentació (SEPA, TS, autoritzacions sortides...)

 • Entrevista i entra de documentació de Beques [amb Cita prèvia]

Del 22 de Juny al 31 de Juliol l’horari de secretaria de Casal d’Estiu serà de dilluns a divendres de 8h a 14h. Els tràmits que es podran realitzar són:

 • Inscripció presencial al Casal d’Estiu [segons limitació de places]

 • Entregar documentació (SEPA, TS, autoritzacions sortides...)

 • Dubtes, consultes i altres.

 • Venda de marxandatge (Samarretes i gorro verd de piscina)

Per garantir les mesures de seguretat en Salud per la Covid19 l’atenció presencial es realitzarà individualment i amb les distancies de seguretat establertes segons les autoritats sanitàries. Serà obligatori l’ús de mascareta i es recomanarà portar un bolígraf de casa per evitar qualsevol contacte. Tot i així, la Fundació Roser de Maig treballa cada dia per garantir els protocols de seguretat i neteja del centre.

​En cas de dubtes o consultes també podreu contactar amb nosaltres;​

 • Telèfon: 682 081 181

A partir del 22 de juny en horari de secretaria de Casal d'Estiu ​​(dilluns a divendres de 8h a 15h)

Menjador (dilluns a divendres de 15h a 17h)

Amb l’assumpte Casal d'Estiu 2020

*En cas de fer qualsevol canvi en la inscripció ens ho podeu fer saber enviant un correu

 • Telegram:

Durant el període de Casal també em creat un grup de telegram on anirem penjant diferents informacións. Pot accedir a clickant el botó o per codi QR

 

Aquest any, premiem les incripcions anticipades!

PAGAMENT

 • Senyal de 15€ en el moment de signar la inscripció

 • El pagament es farà a través de domiciliació bancària (SEPA) en un únic pagament (3 de Juliol) o bé pagament fraccionat (3 i 24 de juliol).

 • En cas de devolució d’un cobramentper domiciliació bancària, tornar a girar el rebut suposarà un recàrrec de 5€ més a l’import total.

 

DESCOMPTES (es faran efectius un cop signada la fitxa)

 • 15% de Descompte en inscripcions anticipades (amb més de 7 dies d’antelació).

 • 5% de Descompte afegit als membres de les activitats de la Fundació Roser de Maig (Esplai i Centre diari).

 

CANCEL·LACIONS (es faran efectives un cop signada la fitxa)

En cas de cancel·lació total de l’activitat l’entitat es quedarà la senyal per les despeses de gestió.

Per cancel·lacions parcials o canvis d’alguna setmana o horari

 • A partir del 14 de juny es retornarà el 70% en aquelles cancel·lacions parcials que es facin amb 7 dies o més d'antelació (el 30% quan es faci en menor temps).

 • En cas de cancel·lació per malaltia justificada es retornarà en qualsevol cas el 70% de l'import proporcional

 • En cas de cancel·lació relacionada amb la Covid19 es retornarà el 90% l'import proporcional 

AJUTS ECONÒNICS

 

Des de la Fundació Roser de Maig cada any mirem d'obtenir més fons per destinar-ho a beques d'estiu i en especial les colònies. A més a més des del MCECC també ens fan suport a fi de poder absorbir aquells ajuts que nosaltres no podem assolir.

 

Amb la finalitat de facilitar les coses a les famílies, per no haver de presentar-s'hi a dues convocatòries, fem una única convocatòria, on part d'aquests ajuts seran atorgats per la Fundació Roser de Maig i part d'altres per al MCECC. És per aquest motiu que caldrà presentar la mateixa documentació (una sola vegada).

 

Per demanar l’ajut caldrà posar-se en contacte amb l’equip per les vies exposades en l’apartat de Sempre en Contacte (en aquest cas el e-mail és beques@elroser.org amb Assumpte: petició beca Estiu) i ells us explicaran la documentació que cal presentar per poder estudiar-ne el cas. L’ajut pot ser de la quantitat d’entre el 25% i el 75%.

 

 Aquests documents es podran entregar a l'esplai fins a finals de Maig 2020.

FRM. Logo Horitzontal color.png
 • Twitter App Icon
 • Icono de la aplicación de Facebook
 • Icono de la aplicación Google +
 • Pinterest Social Icon
DIRECCIÓ
Av Espanya 21

08290 Cerdanyola del Vallès

Amb el suport:
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now